Τα παρουσιαζόμενα στοιχεία αποτελούν τα στατιστικά όσων απάντησαν και δεν αντιπροσωπεύουν κατά ανάγκη την κοινή γνώμη.
Προτείνουμε
New Greece Times World in A Glance valuEmail24

| Επαγγελματική χρήση

Δημοσίευση σε οποιοδήποτε μέσον μέρους ή όλων των στατιστικών αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται στο livematrix24
επιτρέπεται μόνο εφόσον αναφέρεται η πηγή.

Για απόκτηση άδειας χρήσης του λογισμικού, διαφήμισης ή άλλης εμπορικής αξιοποίησης
επικοινωνήστε μαζί μας στο (+30) 210 98 92 938 κατά τις εργάσιμες ημέρες από 9:00-17:00.