Τα παρουσιαζόμενα στοιχεία αποτελούν τα στατιστικά όσων απάντησαν και δεν αντιπροσωπεύουν κατά ανάγκη την κοινή γνώμη.
Προτείνουμε
New Greece Times World in A Glance valuEmail24

| Όροι

Παρακαλούμε πριν προχωρήσετε στη χρήση υπηρεσιών του παρόντος ιστοχώρου να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν.

Η Crystal Cut (‘’εταιρεία’’) Οργανισμός Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας, Πληροφορικής, Ειδών Πολυκαταστημάτων, Τεχνική Ανώνυμος Εταιρεία (εφεξής Crystal Cut) με έδρα στην οδό Πρωτέως αριθμό 92 στο Π. Φάληρο, ΑΦΜ 099879596, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιώς, και ο χρήστης του παρόντος ιστοχώρου συμφωνούν στα εξής:

1. Η Crystal Cut επινόησε τον ιστοχώρο www.livematrix24.com (‘υπηρεσία’).


Τα σχέδια του ιστοχώρου και κάθε σελίδας του, το λογισμικό που τον υποστηρίζει και οι λειτουργίες και διαδικασίες που περιλαμβάνει, αναπτύχθηκαν και παρήχθησαν από την Crystal Cut και αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία.

Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στον "ιστοχώρο ", ή τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας παρέχεται από αυτόν, δηλώνετε ότι ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Η «Εταιρεία» διατηρεί κάθε δικαίωμα διόρθωσης, αφαίρεσης ή προσθήκης όρων και προϋποθέσεων οποιαδήποτε στιγμή. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις δύνανται να έχουν άμεση εφαρμογή. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών τακτικά. Η χρήση του "ιστοχώρο ", μετά την ανακοίνωση των τροποποιήσεων των όρων και των προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών αποτελεί αυτόματα ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, όπως έχουν τροποποιηθεί. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις υπηρεσιών, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τον "ιστοχώρο ".

2. Ορισμοί


2.1. Ως παρών ιστοχώρος ορίζεται ο ιστοχώρος www.livematrix24.com.
2.2. Ως χρήστης ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται στον παρόντα ιστοχώρο.
2.3. Ως μέλος ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που εγγράφεται στον παρόντα ιστοχώρο.
2.4. Ως τίκετς ορίζονται οι μονάδες επιβράβευσης του ιστοχώρου www.valuemail24.com που αποδίδονται στα μέλη του παρόντος με την διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα του ιστοχώρου “πώς λειτουργεί”.

3. Περιορισμοί χρήσης

1) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της ’’υπηρεσίας’’ για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, ή με οποιονδήποτε τρόπο που δε συνάδει με τους παρόντες όρους χρήσης.
2) Τα μέλη συμφωνούν να κάνουν μόνο προσωπική, μη εμπορική χρήση της ‘’υπηρεσίας’’ και μόνον προς το δικό τους όφελος και όχι για μεταπώληση ή άλλη μεταβίβαση ή διάθεση σε ή χρήση από ή για όφελος κάποιου άλλου προσώπου ή οντότητας.
3) Τα μέλη συμφωνούν να μη χρησιμοποιούν, μεταφέρουν, διανέμουν ή διαθέτουν οποιαδήποτε πληροφορία περιέχεται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο θα μπορούσε να αποβεί ανταγωνιστικός με τις δραστηριότητες της ‘’ εταιρείας’’.
4) Δεν επιτρέπεται να αντιγράφουν, να αναπαράγουν, αναδημοσιεύουν, τροποποιούν, δημιουργούν παράγωγες εργασίες, μεταβιβάσουν ή εκμεταλλευθούν με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε μέρος της ‘’υπηρεσίας’’ με εξαίρεση τη μεταφόρτωση υλικού (download) και την αναπαραγωγή των διαγραμμάτων εφόσον αναφέρεται η πηγή .
5) Επιπλέον, δεν μπορούν να πωλήσουν μέρος της υπηρεσίας ή να το διανείμουν σε άλλο μέσο συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά της τηλεόρασης ή ραδιοφωνικής εκπομπής, δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών ή με χρήση frames στο διαδίκτυο παρά μόνον αν αναφέρουν την πηγή.
Ως εκ τούτου, ‘’υπηρεσία’’ και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή βάσεων δεδομένων οποιουδήποτε είδους.

4. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του μέλους

4.1 Τα μέλη πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα και όχι εταιρείες ή άλλου είδους πρόσωπα.
4.2 Τα μέλη πρέπει να παρέχουν μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την εγγραφή τους, προκειμένου να αποστέλλονται μηνύματα υπενθύμισης κωδικού εισόδου. Επιπλέον, οι πληροφορίες που παρέχουν τα μέλη, πρέπει να είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις.
4.3 Κατά την εγγραφή του κάθε μέλος δημιουργεί ένα όνομα και έναν κωδικό πρόσβασης. Κάθε μέλος είναι υπεύθυνο στο να μην αποκαλυφτούν από δική του παράλειψη τα στοιχεία πρόσβασης και για τα αποτελέσματα που θα επιφέρει η αποκάλυψή τους.
4.4 Κατά την εγγραφή κάθε μέλους δημιουργείται αυτόματα ένας λογαριασμός στον οποίο καταγράφονται τα στοιχεία του προφίλ του. Κάθε μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τα αποτελέσματα που θα επιφέρει πρόσβαση τρίτου στο λογαριασμό του εξ’ υπαιτιότητας του μέλους.
4.5 Οι χρήστες δεν μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερους από ένα λογαριασμό. Επιπλέον, δεν επιτρέπονται περισσότεροι από ένας λογαριασμοί με την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.
4.6 Τα μέλη μπορούν οποτεδήποτε να διαγράψουν το λογαριασμό τους και να πάψουν να είναι μέλη. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες που τα αφορούν θα διαγραφούν.
4.7 Η Crystal Cut έχει το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε μέλος εάν δε συμμορφώνεται με τους όρους του παρόντος. Η Crystal Cut διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ένα μέλος και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θεωρήσει τη συμπεριφορά του μέλους επιβλαβή για τους σκοπούς της 4.8 Τα ‘σχόλια’ παρέχουν στους χρήστες του «Ιστοχώρου» την δυνατότητα να δημοσιεύουν περιεχόμενο σε θέση που μπορούν να βλέπουν ελεύθερα όλοι όσοι επισκέπτονται τον «Ιστοχώρο». Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό φέρει ο χρήστης που το αποστέλλει.
4.9 Οι χρήστες αποδέχονται ότι μπορεί να εκτεθούν σε μηνύματα προσβλητικά, ανήθικα ή παράνομα. Ο «Ιστοχώρος» δεν είναι σε καμιά περίπτωση υπεύθυνος για το περιεχόμενο των μηνυμάτων ή οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να προκύψει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.
4.10 Ο «Ιστοχώρος» δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου των μηνυμάτων, να ελέγχει την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα όλων των μηνυμάτων που δημοσιεύονται.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν τις "Συζητήσεις" για:
4.10.1 Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους κ.λπ.
4.10.2 Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
4.10.3 Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
4.10.4 Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών.
4.11 Ο «Ιστοχώρος» σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιανδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες αντιλήψεις/απόψεις των μελών του. Οι συντονιστές και διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα να εκφράζουν τις δικές τους απόψεις χωρίς αυτές να θεωρούνται απόψεις του «Ιστοχώρου».
4.12 Ο «Ιστοχώρος» δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου που αναρτούν μέλη του. Κάθε χρήστης που πιστεύει ότι θίγεται είτε προσωπικά είτε σε γενικότερο επίπεδο μπορεί να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές και τους συντονιστές του «Ιστοχώρου» και να εκφράσει τα παράπονα του.
4.13 Ο «Ιστοχώρος» και οι διαχειριστές των «σχολίων» διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν ένα μήνυμα που θεωρούν ότι αντίκειται στους παρόντες όρους.

5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις της Crystal Cut

5.1. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων που υποστηρίζει τον ιστοχώρο και δεν θα πωληθούν ή θα εκχωρηθούν σε τρίτους. Η Crystal Cut ως υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ακολουθεί πιστά τους όρους που περιγράφονται στην ενότητα της “πολιτικής απορρήτου”.

6. Υπόλοιποι όροι

6.1 Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου παρέχεται χωρίς καμμία εγγύηση ως προς τις πληροφορίες που διαθέτει και ως προς το αν η χρήση του είναι επιβλαβής για τον υπολογιστή σας. Η Crystal Cut δεν δεσμεύεται ως προς το ότι η λειτουργία του ιστοχώρου θα είναι χωρίς διακοπές ή χωρίς λάθη. Περαιτέρω η Crystal Cut δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο ιστοχώρων τρίτων στους οποίους ο χρήστης μπορεί να οδηγηθεί έμμεσα ή άμεσα μέσω του παρόντος ιστοχώρου. Ο χρήστης του παρόντος ιστοχώρου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος στο να προστατεύσει τον εαυτό του και τα ηλεκτρονικά συστήματά του από όποια ζημιά ήθελε συμβεί λόγω των ως άνω και δεν δικαιούται να εγείρει καμία αξίωση εναντίον της Crystal Cut.
6.2 Η Crystal Cut διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυτή τη συμφωνία χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στους χρήστες.
6.3 Όποια διαφορά ήθελε προκύψει θα επιλύεται μέσω του Ελληνικού νόμου και εμπίπτει στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων Αθηνών.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Ιανουαρίου 2012